Ülkemizde gönüllü karbon piyasası
 
 

 

Mehrali Ecer: Ülkemizin gönüllü karbon piyasasında kaydettiği gelişim, cesaret verici

 

İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Mehrali Ecer, dünya karbon piyasasında yüzde birden az bir paya sahip olan Gönüllü Karbon Piyasası nın karbon finansmanı için yine de uygun bir ALTERNATİF kaynak olduğunu ifade ediyor.

 

Türkiye, 24 Mayıs 2004 tarihinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (BMİDÇS), 26 Ağustos 2009 tarihinde ise Kyoto Protokolü’ne taraf olarak iklim değişikliğine yönelik yürütülen küresel mücadelede yerini aldı. Türkiye’nin Kyoto Protokolü’nün ilk yükümlülük döneminde (2008–2012) sayısallaştırılmış sera gazı azaltım veya sınırlama yükümlülüğü bulunmuyor. Ülkemiz, Protokol’ün emisyon ticaretine konu olan esneklik mekanizmalarından yararlanamıyor. Ancak; bu mekanizmalardan bağımsız olarak işleyen, çevresel ve sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde kurulmuş Gönüllü Karbon Piyasası’na yönelik projeler Türkiye’de geliştiriliyor ve uygulanıyor.

 

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Mehrali Ecer’den gönüllü karbon piyasalarına, Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri uygulamasına ilişkin bilgi aldık.

 

Gönüllü Karbon Piyasası’nın dünya karbon piyasası içerisinde çok küçük bir yüzdeyi temsil etmekte olduğunu söyleyen Ecer bu piyasayı etkili biçimde kullanmakta olan Türkiye’nin ileri dönemde karbon piyasalarına katılımı açısından bir fırsatın söz konusu olduğunu belirtiyor. Ecer, dünya karbon piyasasında yüzde 1’den az bir paya sahip olan Gönüllü Karbon Piyasası’nın karbon finansmanı için yine de uygun bir ALTERNATİF kaynak olduğunun altını çiziyor. “Ayrıca, her geçen gün yenilikçi ve karbon piyasasının oluşumu için uygun şartları sağlayan etkili bir ortam olarak görülüyor. Mevcut durum itibariyle, Türkiye’de gerçekleştirilen projelerin tamamı Gönüllü Karbon Piyasası’nda işlem görüyor. BMİDÇS kapsamında Türkiye’nin özgün konumu ve uluslararası iklim rejimindeki belirsizliklere rağmen, ülkemizin gönüllü karbon piyasasında kaydettiği gelişim cesaret verici” diyen Ecer, Türkiye’de yeni oluşmakta olan bu pazarda başta özel sektör olmak üzere önemli bir kapasite geliştirme imkânı sağlandığını ifade ediyor.

 

Özel sektör, yaparak öğrenmeyi seçti

Türk özel sektörünün proje hazırlamada ‘yaparak öğrenme’ yolunu seçtiğini ve günümüzde bu konumunu uluslararası arenada da sürdürebilecek bir aşamaya getirdiğinin altını çizen Ecer, projelerin çoğunluğunun hidroelektrik, rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji alanında olduğunu belirtiyor ve şu bilgileri veriyor:

 

-Ağustos 2010 tarihli verilere göre Türkiye’de toplam 109 proje geliştirilmiş olup, bunların 50’si hidroelektrik, 49’u rüzgar, üçü jeotermal, altısı atıktan enerji üretimi ve bir tanesi de biyo-kütle enerjisi projeleri.

-Türkiye’deki çoğu proje Gold Standart (Altın Standard) kullanıyor. 99 proje bu standardı kullandığını bildirdi. Bunlara ek olarak iki proje VER+, sekiz proje ise VCS standartlarını kullanıyor.

-Bu piyasada da işlem gören projelere ilişkin ilk yasal düzenleme; Bakanlığımız tarafından yayımlanan, kayıt sisteminin oluşturulmasına dair Tebliğ.

-Bakanlığımız tarafından hazırlanan Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği; 07.08.2010 tarih ve 27665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Tebliğ ile iklim değişikliği ile mücadele kapsamında sera gazı emisyonlarının azaltılması, sınırlandırılması ve yutak alanların artırılması maksadıyla Gönüllü Karbon Piyasalarına yönelik geliştirilen ve yürütülen projelerin kayıt altına alınması hedefleniyor.

-Tebliğ bünyesinde oluşturulan Sicil, Türkiye sınırları içerisinde sera gazı emisyonlarının bir veya bir kaçının, azaltılmasını ve yutak alanların artırılmasını amaçlayan doğrulanmış emisyon azaltım sertifikası elde etmiş veya elde etmek amacıyla Gönüllü Karbon Piyasasında geliştirilmekte olan veya geliştirilmiş projeleri kapsar. Sicil, sadece karbon piyasalarında sertifika elde etmeyi amaçlayan emisyon azaltımı faaliyetlerini kapsıyor.

-Sicil kapsamındaki projeler; Bakanlığımıza resmi olarak iletilecek ve aynı zamanda Bakanlığın www.karbonkayit.cob.gov.tr  adresinden ulaşılabilecek elektronik kayıt sistemine kayıt edileceklerdir. Elektronik kayıt sırasında yaşanabilecek sorunları en aza indirebilmek amacıyla “Kullanıcı Kılavuzu” oluşturulmuş ve aynı site üzerinden erişilebilmektedir.

-Kayıt Sistemi (Sicil) geleceğin karbon piyasalarına yönelik ilk adım olarak görülüyor.

 

Sicil ile;

·Projeler sonucu azaltılan sera gazı emisyonlarının kayıt altına alınması ve izlenmesi,

·Tüm taraflar için 2012 sonrasına ve olası zorunlu piyasa için hazırlık (yaparak öğrenme),

·Karbon Piyasa Mekanizmalarına ilişkin farkındalığın artması,

·Piyasada şeffaflığın ve bütünlüğün sağlanması,

·Türkiye’de üretilen karbon sertifikaların güvenirliğinin artırılması,

·Türkiye’nin karbon varlık değerinin artması,

·Projelere dair bilgi paylaşımının artması ile iyi uygulamaların teşvik edilmesi ile zorunlu piyasa standartlarına yakınlaşması, amaçlanıyor.

www.geleceginenerjisi.com

17 Şubat 2011

 

 
 SON 15 HABER
Solarex İstanbul | Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı 2018 ...
Türkiye’nin ilk yüzer güneş enerji santralı, Yüzen Enerji ...
Kayseri Şeker Güneş Enerji Santrali Yatırımlarına Devam Ediyor ...
Güneş Enerjili Telefon Şarjı & Wi-Fi ...
Türk yatırımcılara çağrı, Türkiye gelsin burada bir şehir verelim hemen elektriğini üretmeye başlasın ...
Elektrik üretimi ekimde yüzde 7,4 arttı ...
BP güneş yatırımlarına Lightsource ile geri dönüyor ...
Güneş Enerjili Aşı / İlaç Dolabı ve Takibi ...
Türkiye nin GES gücü artıyor ...
En büyük çatı üstü ince film GES i Türkiye de ...
Rüzgar ve güneş enerjisinin bir arada kullanılacağı  hibrit enerji santrali için ...

Güneş enerjili akıllı pencereler enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayabilir ...

Fransa rüzgarda 12 GW ı, güneşte 7,5 GW ı aştı ...
OSB LERE GÜNEŞ DOĞDU ...
Elektrikli araç şarj istasyonu kurmak için lisans gerekmeyecek ...
 
 
 
Anasayfa
Hakkımızda
Ürünler & Hizmetler
Danışmanlık
Mühendislik
Proje Geliştirme
Uygulama
İşletme - Bakım
Genel Bilgiler
SSS / Sıkça Sorulan Sorular
Dosya / Makale / Sunum
PV Fabrikası Yatırım Danışmanlığı
Hangi Panel / Teknoloji Seçimi
Feed in Tariff / FIT nedir ?
Emisyon Ticareti - Karbon Borsası
1 MW altı Keşif ve Proje Geliştirme
Yasal Uyarı
Linkler
İletişim
 
 
 
Mail listemize kaydolun.
Ad Soyad:
Email: